Met stress omgaan & een burn-out voorkomen

MET STRESS OMGAAN & EEN BURN-OUT VOORKOMEN

Stress en burn-out vóór zijn

Ziekteverzuim door stress en burn-out neemt toe. De Belgische wetgeving verplicht bedrijven om de psycho-sociale stress-risicofactoren in kaart te brengen. Overspanning en burn-out zijn zeer ingrijpend voor de persoon die het beleeft. Langdurige stress heeft gevolgen voor de motivatie en de prestaties alsook voor het werkklimaat.

Uiteindelijk leidt dit tot psychische klachten, overspannenheid en als het probleem niet op tijd geïdentificeerd wordt leidt het tot lichamelijke en psychische symptomen die kunnen uitmonden in een burn-out. Voor de collega’s betekent dat vaak een aanvullende werklast en voor de onderneming extra kosten.

Wilt u stress en burn-out beter begrijpen, herkennen, voorkomen en begeleiden ? Organizin begeleidt individuele personen/werknemers en managers om hun energie en plezier op het werk te hervinden. Onze coaching kan gericht zijn op preventie om stress en burn-out vóór te zijn, of op herstel waarbij we ook een belangrijke rol kunnen spelen bij de reintegratie op het werk.

DE BEGELEIDING DIE WIJ VOORSTELLEN 

 • Bij stress, om deze beter te kanaliseren zodat uw medewerker zijn/haar energie weet te behouden.
 • Bij overspanning en burn-out, zodat uw medewerker zijn/haar vitaliteit kan hervinden
 • Om te helpen bij de reïntegratie op het werk om terugval te voorkomen (de aanpak bepalen die in dat geval nodig is, en het plan van actie voor na het herstel, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen die er bestaan in dat geval ; het opnieuw verzekeren van een goede communicatie met de manager en de andere collega’s
 • Begeleiding van de manager in geval van uitputting en burn-out van zijn/haar medewerker: over de diverse aspecten ervan spreken, omgaan met vooroordelen, op tijd de signalen herkennen en er passend op reageren, de stressfactoren op het werk verminderen en een evenwichtige en aanvaardbare werklast organiseren, in positief contact blijven gedurende het herstelproces van de medewerker, voor een goede reïntegratie zorgen en terugval helpen te voorkomen.

DE THEMA’S DIE WIJ VOORSTELLEN VOOR DE COACHING

 • Stress, uitputting en burn-out begrijpen en voorkomen
 • Houding, gedrag en organisatie die stress bepalende factoren reduceren
 • Begeleiding van stress op het werk zodat de werknemer zijn/haar stress beter kan kanaliseren en zijn/haar energie kan behouden
 • Stressbepalende factoren en symptomen van al langer durende stress herkennen en de werknemer te helpen om deze factoren en de alarmsignalen van zijn/haar lichaam beter te begrijpen
 • Stressprofiel van de gecoachte persoon
 • Het plezier in het werk vergroten
 • Evenwicht tussen werklast en beschikbare middelen
 • Evenwicht tussen inspanning en ontspanning
 • Efficiënt functioneren, werken en communiceren
 • Perfectionisme in de hand houden en resultaten behalen met minder inspanning
 • Zelfvertrouwen versterken en tijdsbesteding onder controle krijgen (prioriteiten stellen, keuzes maken, grenzen weten te stellen, nee durven te zeggen, delegeren en de neiging om dingen vooruit te schuiven onder controle houden)
 • Een realistisch evenwicht scheppen tussen beroeps- en privéleven
 • Goede levensvoorwaarden scheppen
 • Omgaan met de veranderingen in het beroeps- en persoonlijk leven

De begeleidingssessies vinden plaats op de werkplek of bij Organizin of indien gewenst per Skype.

INTERESSE?

Bent u geïnteresseerd in een coaching voor uzelf of voor een medewerker en wilt u er meer over weten ? Neem dan, geheel vrijblijvend, contact met ons op voor een eerste gesprek: hello@organizin.com of +32 488 56 11 09.

AANPAK IN 6 ETAPPES

Ik hecht eraan de personen die ik coach te begeleiden in de richting van werkelijke, concrete en duurzame veranderingen, in alle sereniteit, respect en vertrouwen, door middel van een op maat gesneden project.

 1. Eerste contact : dit maakt het mogelijk een eerste goed begrip van de bestaande situatie te krijgen om te bepalen waarin we u of uw werknemer kunnen begeleiden. We analyseren de manier waarop u of uw werknemer omgaan met stress en staan stil bij de uitdagingen waarmee u of uw werknemer geconfronteerd wordt.
 2. Intake gesprek (tripartiet) : met de te coachen persoon en zijn of haar vertrouwenspersoon, directe leidinggevende of de personeelsmanager. Dit gesprek maakt het mogelijk een duidelijker beeld te krijgen van de situatie en de prioriteiten voor het coaching-project te identificeren alsook de obstakels die daarbij kunnen optreden. We bespreken het coaching-traject dat wij kunnen voorstellen en een concreet en duidelijk actieplan. Ieder coaching-traject is verschillend en vraagt om een op maat gesneden aanpak. Wij functioneren op basis van een uurtarief en verplaatsingskosten.
 3. Individueel gesprek : dit vindt plaats met de te coachen persoon voordat het coaching-traject in gang wordt gezet. We bespreken de verwachtingen aangaande de coaching en bepalen de planning.
 4. Start van het coaching-traject : we gaan in alle rust te werk, volgens de reeds eerder besproken werkmethode die u of uw werknemer in staat stelt zijn/haar energie te hervinden. Tijdens het traject zullen we ook stilstaan bij zaken als perfectionisme en de neiging dingen voor zich uit te schuiven en uit te stellen. Geleidelijk zal de tijdsruimte tussen de coaching-sessies langer worden om de nieuwe manier van werken zo goed mogelijk in de praktijk te kunnen brengen en integreren. We blijven dan uiteraard te uwer beschikking staan voor situaties waarin u of uw werknemer geconfronteerd wordt met obstakels of indien u of uw werknemer over ervaringen nader van gedachten wenst te wisselen. Het aantal coaching-sessies hangt af van de breedte en diepte waarmee de diverse aspecten aan de orde moeten komen en die we afspreken voor de coaching ; en die we uiteraard ook kunnen aanpassen, afhankelijk van de vooruitgang die gemaakt wordt tijdens het coaching-traject. U moet rekening houden met een gemiddelde van 6 sessies om resultaten te boeken.
 5. Terugblik op de coaching : we bepreken met de gecoachte persoon wat tot zover bereikt is en wat nog nodig is om tot een veranderde manier van werken te geraken.
 6. Stabilisatie-gesprek: aan het eind van het traject wordt besproken hoe de nieuwe manier van functioneren duurzaam te maken en het terugvallen op slechte gewoonten te voorkomen.
Stress & Burn-out au Travail