Spitsuurouders & Combineren Beroeps- en Privéleven

SPITSUUROUDERS & COMBINEREN BEROEPS- EN PRIVELEVEN

Sereniteit en efficiëntie van uw werknemers met elkaar weten te verzoenen

Uw werknemers hebben de gewoonte aangenomen te jongleren tussen hun werk, kinderen, relatie, huishouden en sociaal leven. Een verscheidenheid aan rollen die zij vervullen in het dagelijks leven, die hen ter harte gaan en die hen zo sterk onder druk zetten dat ze er hun evenwicht en sereniteit door kunnen verliezen. Ze voelen zich overstelpt, moe en gestrest door die indruk altijd achter de tijd aan te rennen, zonder te weten hoe de druk te doen verminderen.

De eisen die het beroepsleven stelt beter verzoenen met de persoonlijke en gezinsverplichtingen is onmisbaar om een evenwicht te vinden en zich weer te kunnen richten op de prioriteiten. Daarnaast staat een werknemer bij iedere verandering op het werk of in het persoonlijk leven voor de uitdaging zijn ritme terug te vinden en het evenwicht in zijn dagelijks leven te herstellen. Het kan dan de voorkeur verdienen te opteren voor externe hulp daarbij.

Organizin stelt u een persoonlijke, praktische en enthousiaste begeleiding voor die u of uw werknemer in staat stelt het dagelijks leven en werk opnieuw in te richten, capaciteit te herwinnen om de aandacht te concentreren en de organisatie te optimaliseren en met de hand van de meester de dagelijkse spitsuren (op het werk en thuis) te managen. Om er motivatie en energie uit te putten in de diverse rollen die men dagelijks vervult en aldus opnieuw het onmisbare evenwicht tussen werk en thuis te vinden !

Een werknemer die zich gelukkiger voelt zal ook een beter presterende werknemer zijn . Ondernemingen en werknemers kunnen er alles bij winnen!

DE THEMA’S DIE WIJ VOORSTELLEN VOOR DE COACHING

 • Weer zin te geven aan het dagelijks leven, het werk, aan het leven in zijn algemeenheid
 • De verschillende levensrollen combineren
 • De dagelijks terugkerende spitsuren managen, thuis en op het werk, ‘s ochtends en ‘s avonds en in intensievere periodes tijdens het jaar
 • Evenwicht tussen beroeps- en persoonlijk leven
 • Organisatie op het werk en in het persoonlijk leven
 • Sereniteit en efficiëntie met elkaar verzoenen, op het werk en thuis
 • Een realistisch beheer van een druk bezette agenda, op het werk en in het persoonlijk leven
 • Het managen van prioriteiten
 • Grenzen weten te stellen, keuzes maken, nee durven te zeggen, schuldgevoel onder controle houden
 • Weer de controle krijgen over de tijd – en tijd voor zichzelf scheppen
 • Stress en uitputting voorkomen
 • Op duurzame wijze energie weten te behouden
 • Slow Life – het kalmer aan durven te doen
 • Slow Management
 • Het dagelijks leven vergemakkelijken om zich weer op het essentiële te concentreren
 • Capaciteit tot concentratie ontwikkelen
 • Digitaal afkicken
 • De neiging dingen voor zich uit te schuiven
 • Perfectionisme
 • De leefruimte weer eigen maken (home-organizing)
 • Home Management

Het evenwicht staat centraal in deze individuele coaching. Met name het evenwicht tussen beroeps- en persoonlijk leven, tussen persoonlijke behoeften en die van anderen, tussen organisatie en vrijheid, tussen zaken die energie geven en die welke energie vereisen, tussen teveel en niet genoeg, tussen wat praktisch is en wat mooi is.

De begeleidingssessies vinden plaats op de werkplek of bij Organizin of indien gewenst per Skype.

INTERESSE?

Bent u geïnteresseerd in een coaching voor uzelf of voor een medewerker en wilt u er meer over weten ? Neem dan, geheel vrijblijvend, contact met ons op voor een eerste gesprek: hello@organizin.com of +32 488 56 11 09.

AANPAK IN 6 ETAPPES 

Ik hecht eraan de personen die ik coach te begeleiden in de richting van werkelijke, concrete en duurzame veranderingen, in alle sereniteit, respect en vertrouwen, door middel van een op maat gesneden project.

 1. Eerste contact : dit maakt het mogelijk een eerste goed begrip van de bestaande situatie te krijgen om te bepalen waarin we u of uw werknemer kunnen begeleiden. We analyseren de organisatie op het werk en in het persoonlijk leven en staan stil bij de uitdagingen waarmee u of uw werknemer geconfronteerd wordt.
 2. Intake gesprek (tripartiet) : met de te coachen persoon en zijn of haar vertrouwenspersoon, directe leidinggevende of de personeelsmanager. Dit gesprek maakt het mogelijk een duidelijker beeld te krijgen van de situatie en de prioriteiten voor het coaching-project te identificeren alsook de obstakels die daarbij kunnen optreden. We bespreken het coaching-traject dat wij kunnen voorstellen en een concreet en duidelijk actieplan. Ieder coaching-traject is verschillend en vraagt om een op maat gesneden aanpak. Wij functioneren op basis van een uurtarief en verplaatsingskosten.
 3. Individueel gesprek : dit vindt plaats met de te coachen persoon voordat het coaching-traject in gang wordt gezet. We bespreken de verwachtingen aangaande de coaching en bepalen de planning.
 4. Start van het coaching-traject : we gaan in alle rust te werk, volgens de reeds eerder besproken werkmethode die u of uw werknemer het best ligt en die in staat stelt zijn/haar evenwicht te vinden. Tijdens het traject zullen we ook stilstaan bij zaken als perfectionisme en de neiging dingen voor zich uit te schuiven en uit te stellen. Geleidelijk zal de tijdsruimte tussen de coaching-sessies langer worden om de nieuwe manier van werken zo goed mogelijk in de praktijk te kunnen brengen en integreren. We blijven dan uiteraard te uwer beschikking staan voor situaties waarin u of uw werknemer geconfronteerd wordt met obstakels of indien u of uw werknemer over ervaringen nader van gedachten wenst te wisselen. Het aantal coaching-sessies hangt af van de breedte en diepte waarmee de diverse aspecten aan de orde moeten komen en die we afspreken voor de coaching ; en die we uiteraard ook kunnen aanpassen, afhankelijk van de vooruitgang die gemaakt wordt tijdens het coaching-traject. U moet rekening houden met een gemiddelde van 6 sessies om resultaten te boeken.
 5. Terugblik op de coaching : we bepreken met de gecoachte persoon wat tot zover bereikt is en wat nog nodig is om tot een veranderde manier van werken te geraken.
 6. Stabilisatie-gesprek: aan het eind van het traject wordt besproken hoe de nieuwe manier van functioneren duurzaam te maken en het terugvallen op slechte gewoonten te voorkomen.