Spitsuurouders & Combineren Beroeps- en privéleven

SPITSUUROUDERS & COMBINEREN BEROEPS- EN PRIVELEVEN

Al uw rollen in het leven weten te verzoenen met elkaar

U hebt de gewoonte aangenomen te jongleren tussen uw veeleisend beroepsleven en uw kinderen, relatie, huishouden en sociaal leven. Een verscheidenheid aan rollen die U vervult in het dagelijks leven en die u ter harte gaan maar die u zo sterk onder druk zetten dat u er uw evenwicht en sereniteit door kunt verliezen. U voelt zich overstelpt, moe en gestrest door die indruk altijd achter de tijd aan te rennen, zonder te weten hoe de druk te doen verminderen.

Uw behoeften en uw persoonlijke en gezinsverplichtingen beter verzoenen met de eisen die het beroepsleven u stelt is onmisbaar om uw evenwicht te vinden zodat u zich weer kunt richten op uw prioriteiten. Daarnaast staat u bij iedere verandering in uw persoonlijk leven (geboorte, verhuizing, huwelijk, samenleving, scheiding, overlijden, andere gezinsveranderingen) of op het werk voor de uitdaging uw ritme terug te vinden en uw evenwicht in het dagelijks leven te herstellen. Het kan dan de voorkeur verdienen te opteren voor externe hulp daarbij.

Organizin stelt u een persoonlijke, praktische en enthousiaste begeleiding voor die u in staat stelt uw dagelijks leven opnieuw in te richten, uw capaciteit te herwinnen om uw aandacht te concentreren en uw organisatie te optimaliseren door met de hand van de meester uw dagelijkse spitsuren te managen. Om er motivatie en energie uit te putten in uw diverse rollen en zo opnieuw het onmisbare evenwicht tussen het leven thuis en op het werk te vinden!

DE THEMA’S DIE WIJ VOORSTELLEN VOOR DE COACHING

 • Weer zin te geven aan uw dagelijks leven, uw werk, aan uw leven in zijn algemeenheid
 • Uw verschillende levensrollen combineren
 • De dagelijks terugkerende spitsuren managen, bij u thuis en op het werk, ‘s ochtends en ‘s avonds en in intensievere periodes tijdens het jaar
 • Evenwicht tussen beroeps- en persoonlijk leven
 • Organisatie op uw werk en in uw persoonlijk leven
 • Sereniteit en efficiëntie met elkaar verzoenen, op uw werk en thuis
 • Een realistisch beheer van uw druk bezette agenda, op het werk en in uw persoonlijk leven
 • Het managen van uw prioriteiten
 • Grenzen weten te stellen, keuzes maken, nee durven te zeggen, uw schuldgevoel onder controle houden
 • Weer de controle krijgen over uw tijd – en tijd voor uzelf scheppen
 • Stress en uitputting voorkomen
 • Op duurzame wijze uw energie weten te behouden
 • Slow Life – het kalmer aan durven te doen
 • Slow Management
 • Uw dagelijks leven vergemakkelijken om u weer op het essentiële te concentreren (minimalisme en ruimte maken)
 • Uw capaciteit tot concentratie ontwikkelen
 • Digitaal afkicken
 • De neiging dingen voor zich uit te schuiven
 • Perfectionisme
 • U uw leefruimte weer eigen maken (home-organising)
 • Home Management

Het evenwicht staat centraal in deze individuele coaching. Met name het evenwicht tussen beroeps- en persoonlijk leven, tussen persoonlijke behoeften en die van anderen, tussen organisatie en vrijheid, tussen zaken die energie geven en die welke energie vreten, tussen teveel en niet genoeg, tussen wat praktisch is en wat mooi is.

De begeleidingssessies vinden plaats bij u thuis of bij Organizin of indien gewenst per Skype.

INTERESSE?

U bent geïnteresseerd in deze en wilt er meer over weten ? Neem dan, geheel vrijblijvend, contact met ons op voor een eerste gesprek: hello@organizin.com of +32 488 56 11 09.

Equilibre vie privée vie professionnelle

AANPAK IN 5 ETAPPES

Wat ook de beoogde doelstellingen mogen zijn, ik hecht eraan de personen die ik coach te begeleiden in de richting van werkelijke, concrete en duurzame veranderingen, in alle sereniteit, respect en vertrouwen, door middel van een op maat gesneden project.

 1. Eerste telefonisch contact : dit maakt het mogelijk een eerste goed begrip van de bestaande situatie en van uw verzoek te krijgen om te bepalen wat de uitdagingen zijn waarmee u geconfronteerd wordt en waarin we u kunnen begeleiden.
 2. Individueel gesprek (ter plaatse of via Skype) : dit gesprek maakt het mogelijk beter kennis te maken, een duidelijker beeld te krijgen van uw situatie en de doelstellingen en prioriteiten voor het coaching-project te identificeren alsook de obstakels die daarbij kunnen optreden. En om de eerste adviezen te geven. We bespreken de verwachtingen aangaande de coaching en bepalen de planning en het actieplan (concreet en duidelijk) indien u besluit tot de coaching. Het gesprek duurt gemiddeld 1 uur . Wij functioneren op basis van een uurtarief.
 3. Start van het coaching-traject : we gaan in alle rust te werk, volgens de reeds eerder besproken werkmethode die u het best ligt en die in staat stelt uw energie te hervinden. Tijdens het traject zullen we ook stilstaan bij zaken als perfectionisme en de neiging dingen voor zich uit te schuiven, uit te stellen. Geleidelijk zal de tijdsruimte tussen de coaching-sessies langer worden zodat u uw nieuwe wijze van leven zo goed mogelijk in de praktijk kunt brengen en integreren. We blijven dan uiteraard te uwer beschikking staan voor situaties waarin u geconfronteerd wordt met obstakels of indien u over uw ervaringen nader van gedachten wenst te wisselen. Het aantal coaching-sessies hangt af van de breedte en diepte waarmee de diverse aspecten aan de orde moeten komen en die we afspreken voor de coaching ; en uiteraard ook van de vooruitgang die gemaakt wordt tijdens het coaching-traject. Ieder coaching-traject is verschillend en vraagt om een op maat gesneden aanpak. Wij functioneren op basis van een uurtarief en verplaatsingskosten.
 4. De balans opmaken (terugblik): we bepreken wat tot zover bereikt is en de weg die nog is te gaan.
 5. Stabilisatie-gesprek : aan het eind van het traject wordt besproken hoe de nieuwe manier van functioneren duurzaam te maken en het terugvallen op slechte gewoonten te voorkomen.