Omgaan met stress & burn-out

OMGAAN MET STRESS & BURN-OUT 

Stress en burn-out : begeleiding naar het einde van de tunnel

U voelt zich uitgeput ? Of uw arts heeft een burn-out bij u vastgesteld en u wilt begeleid worden in het herstelproces ? Ik kan u daarin helpen. Overspanning en burn-out zijn zeer ingrijpende gebeurtenissen voor een persoon die het doormaakt. U stelt zich waarschijnlijk de vraag stellen waarom dat juist u overkomt ?

We leven in een maatschappij die belangrijke eisen stelt aan de individu. Als u onder anderen in een spiraal zit van de perfecte zoon of dochter te zijn, of de perfecte ouder, werknemer/collega, echtgenoot/partner of vriend, dan gaat u waarschijnlijk uw grenzen te boven. En als dat proces en de stress die ermee gepaard gaat te lang duurt, dan kan dat belangrijke gevolgen hebben voor uw energie, concentratie en evenwicht, zowel op uw werk als in uw persoonlijk leven. Het leidt tot lichamelijke en psychische symptomen die u uiteindelijk in een burn-out doen belanden. U voelt zich dan leeg en niet langer in staat de dingen te doen die u daarvoor gewend was te doen.

U kunt de dingen alleen veranderen en een herstelproces op te starten door een stap terug te doen en er de tijd voor te nemen. Mijn coaching kan preventief gebruikt worden door u te helpen de stress en burn-out voor te zijn dan wel om u uit uit een stress of burn-out situatie te halen, waar ik een belangrijke steun kan zijn voor uw herstelproces en voor uw reintegratie op uw werk. De concrete begeleiding die ik u kan geven zal u helpen er weer boven op te komen.

DE BEGELEIDING DIE WIJ VOORSTELLEN 

 • Bij stress, om deze beter te kanaliseren zodat u uw energie weet te behouden.
 • Bij overspanning en burn-out zodat u uw vitaliteit kan hervinden
 • Om te helpen bij de reïntegratie op het werk en terugval te voorkomen (de aanpak bepalen die in dat geval nodig is, en een plan van actie voor na het herstel, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen die er bestaan in dat geval ; het opnieuw verzekeren van een goede communicatie met de manager en de andere collega’s)

DE THEMA’S DIE WIJ VOORSTELLEN VOOR DE COACHING

 • Stress, uitputting en burn-out begrijpen en voorkomen
 • Houding, gedrag en organisatie die stress bepalende factoren reduceren
 • Begeleiding van stress op het werk om uw stress beter te kanaliseren en uw energie te behouden
 • Stressbepalende factoren en symptomen van al langer durende stress herkennen om deze factoren en de alarmsignalen van uw lichaam beter te begrijpen
 • Uw stressprofiel
 • Uw plezier in het werk vergroten
 • Een evenwicht tussen uw werklast en de beschikbare middelen
 • Een evenwicht tussen inspanning en ontspanning
 • Uw energiegevers en- vreters
 • Efficiënt functioneren, werken en communiceren
 • Perfectionisme en het in de hand houden en resultaten behalen met minder inspanning
 • Uw zelfvertrouwen versterken en de controle herwinnen over uw tijdsbesteding (uw prioriteiten stellen, uw keuzes maken, uw grenzen weten te stellen, nee durven te zeggen, delegeren en de neiging om dingen voor u uit te schuiven onder controle houden)
 • Een realistisch evenwicht scheppen tussen uw beroeps- en privé leven
 • Goede levensvoorwaarden scheppen
 • Omgaan met de veranderingen in uw beroeps- en persoonlijk leven
 • Uw kind begeleiden bij het omgaan met examenstress

De begeleidingssessies vinden plaats bij Organizin of indien gewenst per Skype.

INTERESSE?

U bent geïnteresseerd in een coaching en wilt er meer over weten ? Neem dan, geheel vrijblijvend, contact met ons op voor een eerste gesprek: hello@organizin.com of +32 488 56 11 09.

AANPAK IN 5 ETAPPES

Wat ook de beoogde doelstellingen mogen zijn, ik hecht eraan de personen die ik coach te begeleiden in de richting van werkelijke, concrete en duurzame veranderingen, in alle sereniteit, respect en vertrouwen, door middel van een op maat gesneden project.

 1. Eerste telefonisch contact : dit maakt het mogelijk een eerste goed begrip van de bestaande situatie en van uw verzoek te krijgen om te bepalen wat de uitdagingen zijn waarmee u geconfronteerd wordt en waarin we u kunnen begeleiden.
 2. Individueel gesprek (ter plaatse of via Skype) : dit gesprek maakt het mogelijk beter kennis te maken, een duidelijker beeld te krijgen van uw situatie en de doelstellingen en prioriteiten voor het coaching-project te identificeren alsook de obstakels die daarbij kunnen optreden. En om de eerste adviezen te geven. We bespreken de verwachtingen aangaande de coaching en bepalen de planning en het actieplan (concreet en duidelijk) indien u besluit tot de coaching. Het gesprek duurt gemiddeld 1 uur. Wij functioneren op basis van een uurtarief.
 3. Start van het coaching-traject :we gaan in alle rust te werk, volgens de reeds eerder besproken werkmethode die u het best ligt en die in staat stelt uw energie te hervinden. Tijdens het traject zullen we ook stilstaan bij zaken als perfectionisme en de neiging dingen voor zich uit te schuiven, uit te stellen. Geleidelijk zal de tijdsruimte tussen de coaching-sessies langer worden zodat u uw nieuwe wijze van leven zo goed mogelijk in de praktijk kunt brengen en integreren. We blijven dan uiteraard te uwer beschikking staan voor situaties waarin u geconfronteerd wordt met obstakels of indien u over uw ervaringen nader van gedachten wenst te wisselen. Het aantal coaching-sessies hangt af van de breedte en diepte waarmee de diverse aspecten aan de orde moeten komen en die we afspreken voor de coaching ; en uiteraard ook van de vooruitgang die gemaakt wordt tijdens het coaching-traject. Ieder coaching-traject is verschillend en vraagt om een op maat gesneden aanpak. Wij functioneren op basis van een uurtarief en verplaatsingskosten.
 4. De balans opmaken (terugblik): we bepreken wat tot zover bereikt is en de weg die nog is te gaan.
 5. Stabilisatie-gesprek : aan het eind van het traject wordt besproken hoe de nieuwe manier van functioneren duurzaam te maken en het terugvallen op slechte gewoonten te voorkomen.
Stress & Burn-out au Travail