Werkoptimalisatie

WERKOPTIMALISATIE

Opdat een medewerker in zijn werk kan schitteren is het niet alleen essentieel competent te zijn maar ook dat hij/zij in staat is zijn/haar werk te organiseren. Het één gaat niet zonder het ander.

De onderneming van vandaag verwacht van haar medewerkers dat ze de controle hebben over hun taken en tijd. Dat gaat helaas gepaard met een overvloed aan informatie, e-mails, verleidingen, onderbrekingen en het toewijzen van taken van allerlei aard.

Door steeds maar de bomen te zien, vergeet men hoe het bos eruit ziet, of moet zien ! De dagen worden rekbaar, taken worden constant uitgesteld, prioriteiten vergeten, documenten onvindbaar en de concentratie raakt het laagste punt. Deze manier van functioneren maakt het onmogelijk zich op het essentiële te concentreren en het werk met positief resultaat af te maken. De stress kan zich zo snel meester maken van uw dagelijks bestaan.

Wilt u als bedrijf of ondernemer deze manier van functioneren veranderen ? Dan is deze coaching voor u of uw medewerker gemaakt. Organizin stelt u een gepersonaliseerde begeleiding voor, praktisch en enthousiast, die u of uw werknemer in staat zal stellen keuzes te maken die u zullen helpen de gedachten en het werk te structureren en de ruimte en middelen die te uwer beschikking staan efficiënt te gebruiken. Dankzij deze werkmethode zult u of uw werknemer opnieuw tijd hebben voor activiteiten die essentieel voor u en uw onderneming zijn. En zult u werknemer weer plezier in het werk hebben.

DE THEMA’S DIE WIJ VOORSTELLEN VOOR DE COACHING

 • organisatie op het werk (evenals in relatie met het persoonlijke leven van de medewerker)
 • efficiënt werken
 • goed beheer van de tijd
 • goede agendaplanning
 • een lijst van « SMART » acties
 • prioriteitenstelling aangaande taken en activiteiten
 • het elimineren van dingen die afleiden (focus behouden)
 • goed beheer van de mailbox en efficiënt gebruik van e-mails (voor het zenden en ontvangen ervan)
 • digitale informatie en informatie in papiervorm structureren ; archieven
 • een efficiënte organisatie van de werkruimte
 • evenwicht tussen beroeps- en privé leven

De begeleidingssessies vinden plaats op de werkplek of bij Organizin of indien gewenst per Skype.

INTERESSE?

Bent u geïnteresseerd in een coaching voor uzelf of voor een medewerker en wilt u er meer over weten ? Neem dan, geheel vrijblijvend, contact met ons op voor een eerste gesprek: hello@organizin.com of +32 488 56 11 09.

AANPAK IN 6 ETAPPES

Ik hecht eraan de personen die ik coach te begeleiden in de richting van werkelijke, concrete en duurzame veranderingen, in alle sereniteit, respect en vertrouwen, door middel van een op maat gesneden project.

 1. Eerste contact : dit maakt het mogelijk een eerste goed begrip van de bestaande situatie te krijgen om te bepalen waarin we u of uw medewerker kunnen begeleiden. We analyseren de werkmethodes en staan stil bij de uitdagingen waarmee u of uw medewerker geconfronteerd wordt.
 2. Intake gesprek (tripartiet) : met de te coachen persoon en zijn of haar vertrouwenspersoon, directe leidinggevende of de personeelsmanager. Dit gesprek maakt het mogelijk een duidelijker beeld te krijgen van de situatie en de prioriteiten voor het coaching-project te identificeren alsook de obstakels die daarbij kunnen optreden. We bespreken het coaching-traject dat wij kunnen voorstellen en een concreet en duidelijk actieplan. Ieder coaching-traject is verschillend en vraagt om een op maat gesneden aanpak. Wij functioneren op basis van een uurtarief en verplaatsingskosten.
 3. Individueel gesprek : dit vindt plaats met de te coachen persoon voordat het coaching-traject in gang wordt gezet. We bespreken de verwachtingen aangaande de coaching en bepalen de planning.
 4. Start van het coaching-traject : we gaan in alle rust te werk, volgens de reeds eerder besproken werkmethode die u of uw werknemer het best ligt zodat u of uw werknemer er met plezier mee kunt werken. Tijdens het traject zullen we ook stilstaan bij zaken als perfectionisme en de neiging dingen voor zich uit te schuiven en uit te stellen. Geleidelijk zal de tijdsruimte tussen de coaching-sessies langer worden om de nieuwe manier van werken zo goed mogelijk in de praktijk te kunnen brengen en integreren. We blijven dan uiteraard te uwer beschikking staan voor situaties waarin u of uw werknemer geconfronteerd wordt met obstakels of indien u of uw werknemer over ervaringen nader van gedachten wenst te wisselen. Het aantal coaching-sessies hangt af van de breedte en diepte waarmee de diverse aspecten aan de orde moeten komen en die we afspreken voor de coaching ; en die we uiteraard ook kunnen aanpassen, afhankelijk van de vooruitgang die gemaakt wordt tijdens het coaching-traject. U moet rekening houden met een gemiddelde van 6 sessies om resultaten te boeken.
 5. Terugblik op de coaching : we bepreken met de gecoachte persoon wat tot zover bereikt is en wat nog nodig is om tot een veranderde manier van werken te geraken.
 6. Stabilisatie-gesprek: aan het eind van het traject wordt besproken hoe de nieuwe manier van functioneren duurzaam te maken en het terugvallen op slechte gewoonten te voorkomen.