Bedrijven

BEDRIJVEN

Ondernemingen en werknemers worden geconfronteerd met velerlei uitdagingen bij het vinden en zekerstellen van hun evenwicht. De onvermijdelijke beroepsmatige en persoonlijke dwangmatigheden en beperkingen waarmee zij moeten omgaan en een gebrek aan goede organisatie kunnen mensen ernstig op proef stellen en hen blootstellen aan stress die tot een burn-out kunnen leiden.

 Mijn aanpak omvat meerdere thema’s waaronder het omgaan met stress en tijd, organisatie op het werk en in het privéleven en het combineren van beroeps- en privéleven ; en dat op moderne en niet-conventionele wijze. Al deze thematieken zijn nauw met elkaar verbonden. Het is mijn overtuiging dat sereniteit en efficiëntie op het werk niet zonder elkaar kunnen gaan. Het is dan ook onmisbaar om de individu als persoon binnen de onderneming op te waarderen.

Wilt u uw welzijn en dat van uw medewerkers verhogen ? Bent u zich bewust van de impact die stress kan hebben en wenst u daar iets aan te doen ? Bent u op zoek naar een eenvoudige en efficiënte organisatie ? Organizin kan u begeleiden bij het overgaan tot actie om uw doelstellingen te realiseren.

AANBOD COACHING

Light Bulbs

MET STRESS OMGAAN & EEN BURN-OUT VOORKOMEN

Beter omgaan met stress en de druk van het dagelijks leven? Veerkracht en plezier in het leven en in het werk terugvinden ? Een burn-out voorkomen ? Organizin begeleid u of uw werknemer bij het terugvinden van uw vitaliteit en energie. Onze coaching kan preventief gebruikt worden door u te helpen de stress en burn-out voor te zijn dan wel om u of uw werknemer uit een stress of burn-out situatie te halen waar wij een belangrijke steun kunnen zijn voor het herstelproces en voor de reintegratie van uw werknemer op het werk.

ORGANIZE@WORK

OPTIMALISATIE & EFFICIËNT WERKEN

Efficiëntie verbeteren, prioriteiten aanbrengen in de tijdsbesteding en de agenda plannen en organiseren, het beheer van de mailbox optimaliseren, werkruimte optimaliseren en stress onder controle houden. Organizin begeleidt u of uw werknemer in het structureren en organiseren van het werk of dat van uw werknemer om aan tijd, kwaliteit, efficiëntie en sereniteit te winnen.

Equilibre vie professionnelle - vie privée

SPITSUUROUDERS & COMBINEREN BEROEPS- EN PRIVELEVEN

Deze coaching leert u of uw werknemer de intensieve spitsuren van het dagelijks leven te managen, thuis en op het werk, en het beroeps- en privéleven in alle sereniteit te combineren. Om de motivatie en energie te herwinnen in de verschillende rollen van druk bezette ouder en zo weer het nodige evenwicht te vinden.